Acord de transperència

ACORD DE TRANSPARÈNCIA

Amb l’objectiu d’avançar cap a la transparència de la gestió pública i millorar la informació que els ciutadans reben d’aquesta gestió els regidors i regidores aquí presents ens comprometem a partir del mes de setembre del 2013 a complir amb els següents acords:

1. Edició d'un butlletí bimensual d'informació política on s'expliqui els diferents debats que hi ha dins de l'ajuntament. L'encarregat de decidir els continguts serà un consell de redacció format per tots els partits i serà redactat per l'equip de govern sota la supervisió del consell de redacció.

 

2.  Exposició pública semestral de l’estat de comptes de l’ajuntament. A mig exercici es celebrarà una sessió informativa de l’estat d’execució del pressupost i immediatament després d’haver-se tancat el compte general es produirà la segona i definitiva presentació de l’estat de comptes.

 

3. Creació d’un canal propi de You Tube on l’ajuntament pengi en vídeo totes les cessions plenàries. Els vídeos es penjaran a la xarxa l’endemà d’haver-se celebrat el Ple.

 

 

Navarcles, 12 d’agost del 2013